SMA ShadeFix Superiorni model za optimizaciju energije

Instaliranje solarnog sistema predstavlja konkretan izdatak za investitora, i on očekuje da će ostvariti povrat investicije u nekom prihvatljivom periodu. Period povrata zavisi od proizvodnih performansi, kao i od proizvodnje električne energije tokom ukupnog životnog veka solarnog sistema.Jedan od faktora koji negativno utiču na veličinu proizvedene el. energije jeste postojanje senke, odnosno osenčenja na površini panela, i  shodno tome se ulažu napori kako bi se pronašao način da se ti negativni efekti minimiziraju. 
SMA je razvio optimizacioni metod za ublažavanje efekata senčenja i povećanje proizvodnje, ali sa mnogo manje komponenti sistema u odnosu na uobičajeno korišćeni metod koji podrazumeva postavljanje DC optimizatora ispod svakog PV panela, što rezultira u velikom broju električnih komponenti. 

Zašto je bitan broj komponenti?

Smatra se da postoji jaka veza između složenosti sistema i stope kvara sistema. Smanjenjem složenosti i broja komponenti sistema smanjiće se i verovatnoća kvara.

Luserov zakon

 Luserov zakon predstavlja koncept u sistemskom inženjerstvu. On predviđa pouzdanost i ukazuje da je pouzdanost niza komponenti jednak proizvodu individualnih pouzdanosti komponenti. Ovaj zakon definiše da je serijski sistem slabiji od svoje najslabije karike, kao i da je pouzdanost serije komponenti niža od najniže vrednosti pojedinačne pouzdanosti.

Pouzdanost sistema (Rs) = Pouzdanost komponente 1 x Pouzdanost komponente 2…

Primer  – Sistem od 2 komponente:
Rs = 0.90 x 0.80 = 0.72
1 komponenta: Rs = 0.99
2 komponente: Rs = 0.99 x 0.99 = 0.98
10 komponente: Rs = 0.99 ^10 = 0.90
100 komponente: Rs = 0.99^100 = 0.37

Univerzitet u Danskoj je testirao 3 različita sistema – dva, koja se zasnivaju na primeni DC optimizatora i treći, koji se zasniva na SMA razvijenom metodu – ShadeFix. Došli su do sledećih zaključaka:

ShadeFix je doprineo da se se ostvare bolji rezultati u odnosu na uobičajeni metod u uslovima bez senke

– ShadeFix je doprineo da se se ostvare bolji rezultati u odnosu na uobičajeni metod u uslovima slabe do umerene osenčenosti (prepreke poput dimnjaka, grane drveća, prolazeći oblaci)

– ShadeFix je doprineo da se se ostvare bolji rezultati u odnosu na uobičajeni metod  pri oblačnom danu, bez postojanja prepreka

 Iz prethodnog se može zaključiti da korišćenje ShadeFix – a omogućava proizvodnju veće količine energije godišnje i tokom očekivanog životnog veka sistema u odnosu na tradicionalni metod DC optimizatora, kod većine PV sistema.

I kao najbolja stvar koja se odnosi na ShadeFix jeste to što je ShadeFix optimizacija već instalirana u SMA invertere, što znači da nema naknadnog instaliranja niti troška.

 

SMA ShadeFix

 

 

Proizvodnja tokom životnog veka, pouzdanost i troškovi

 

SMA ShadeFix

 

 

Kao što je prethodna studija pokazala, ShadeFix omogućava drastično smanjenje broja komponenti.
U suprotnom, kada se veliki broj komponenti nalazi pod panelima, na zbijenom prostoru, postoji velika opasnost od izbijanja požara i drugih nezgoda. Svaka od tih nezgoda bi izazvala prekid u proizvodnji energije, opasnost po sami objekat i ljude, a za njihovo rešavanje bi bilo potrebno angažovati stručno lice, što stvara nove izdatke.
Sve ovo se može zaobići korišćenjem ShadeFix-a, koji omogućava sledeće prednosti:

– Manje posla uloženog u instaliranje i planiranje
– Nema dodatne elektronike na krovu
– Smanjena opasnost od požara i nezgoda
– Brži servis zahvaljujući Smart Connected