Objavljen model ugovora sa EPS-om za prodaju električne energije

Elektroprivreda Srbije je, na svom sajtu, objavila formu ugovora čijim zaključenjem se ostvaruje potpuno snabdevanje sa neto merenjem, odnosno neto obračunom sa kupcima-proizvođačima.  

 

Da bi neko postao kupac-proizvođač, potrebno je da podnese:

Po obradi prethodnih Zahteva, EPS će sa kupcem-proizvođačem zaključiti:

 

Pre podnošenja Zahteva za zaključenje ugovora, potrebno je da krajnji kupac instalira solarni sistem/ solarnu elektranu za proizvodnju el. energije (gde će se višak proizvedene energije isporučiti u distributivni sistem) i prilagodi merno mesto.

 

Nakon zaključenja ugovora, potrebno je da snabdevač obavesti operatora sistema, koji će u roku od 5 dana priključiti objekat krajnjeg kupca kao kupca-proizvođača na elektroenergetski sistem i koji će najkasnije u roku od 5 dana od dana priključenja objekta, upisati krajnjeg kupca u Registar kupaca–proizvođača.

(izvor: http://www.eps.rs/lat/snabdevanje/Stranice/kupac-proizvodjac.aspx)