Vesti

Izbor kontrolera- PWM ili MPPT

solarni kontroler

Koji solarni kontroler koristiti: PWM ili MPPT? Oba kontrolera se koriste kod punjenja baterija solarnom energijom. PWM kontroler predstavlja prekidač koji povezuje solarni niz sa baterijom, i koji će napon solarnog sistema spustiti na nivo napona baterije. MPPT kontroler je napredniji i funkcioniše na sledeći način: on prilagođava svoj ulazni napon kako bi izvukao maksimum …

Izbor kontrolera- PWM ili MPPT Read More »

Savet stručnjaka iz firme TELEFON INŽENJERING DOO BEOGRAD, ZEMUN vezano za solarne sisteme

solarni paneli

1. Koliko su solarni sistemi popularni u Srbiji? Može se reći da je popularnost solarnih sistema u našoj zemlji značajno porasla, te da se ljudi i privreda sve više odlučuju na ovaj korak. Tome je doprinela i trenutna epidemiološka situacija, koja je značajno uticala na to da se stanovništvo sve više okreće ka seoskim/ ruralnim …

Savet stručnjaka iz firme TELEFON INŽENJERING DOO BEOGRAD, ZEMUN vezano za solarne sisteme Read More »

Bespovratna finansijska sredstva namenjena poljoprivredi u saradnji sa Svetskom bankom

solarni sistemi

– Prvi Javni poziv – Prihvatljive vrste investicija, odnosno troškova jesu: pripremni troškovi kapitalne investicije investicije za stručno-tehničku pomoć i trening korisnika za korišćenje bespovratnih sredstava. Javni poziv obuhvata Program podrške za unapređenje konkurentnosti i jačanje veza unutar tržišnog lanca u oblasti primarne poljoprivredne proizvodnje i diversifikacije dohotka u ruralnim područjima. Deo sredstava se odnosi …

Bespovratna finansijska sredstva namenjena poljoprivredi u saradnji sa Svetskom bankom Read More »

AP Vojvodine-Novi konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za navodnjavanje

solarni paneli

Za teritoriju Autonomne pokrajine Vojvodine objavljen je konkurs kojim se obezbeđuju bespovratna finansijska sredstva u vidu sufinansiranja izgradnje cevovoda i nabavke opreme i sistema za navodnjavanje. Ukupan iznos sredstava namenjen za ove svrhe iznosi do 370.000.000,00 dinara. Deo bespovratnih finansijskih sredstava se odnosi na rešavanje problema navodnjavanja upotrebom Mobilne linije za navodnjavanje sa sopstvenom energijom, …

AP Vojvodine-Novi konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za navodnjavanje Read More »

Načini povezivanja baterija u paralelu

povezivanja baterija

Prilikom povezivanja baterija posebno treba obratiti pažnju na presek provodnika i dužinu kablova. Struja će uvek odabrati smer toka sa najmanjom otpornošću. Ispravan način paralelnog povezivanja je da se obezbedi da ukupan put struje od pojedinih baterija bude isti ili približno isti. Postoje četiri načina povezivanja baterija  i to: Baterije se povezuju dijagonalno Vezati kontakte …

Načini povezivanja baterija u paralelu Read More »

Održavanje solarnog sistema

solarni paneli

Neophodno je održavanje solarnog sistema, pre svega baterija. Neophodno je održavati napunjenost baterija u cilju smanjenja uticaja sulfatizacije na životni vek baterija. Rolls baterije su baterije s održavanjem. Neophodno je redovno dolivanje isključivo destilovane vode. Kontrolisati nivo tečnosti u baterijama minimum 3 puta godišnje i to u svim ćelijama. Ćelije MORAJU biti prekrivene tečnošću! U …

Održavanje solarnog sistema Read More »

Saveti za dug životni vek solarnog sistema

solarni sistem

  Šta sve mogu da priključim na solarni sistem? Na solarni sistem mogu da se povežu potrošači gde ukupna potrošnja ne prelazi nominalnu snagu invertora. Pri tome treba voditi računa da proizvodnja električne energije mora da bude veća ili jednaka potrošnji. Povećana potrošnja, odnosno nedovoljno punjenje baterija, dovodi do pojave sulfatizacije na baterijama, što izaziva …

Saveti za dug životni vek solarnog sistema Read More »

Redosled povezivanja hibridnog solarnog sistema

solarni paneli

  Prvo povezati invertor sa baterijama. Koristiti odgovarajući DC osigurač na + polu prema odgovarajućoj šemi. Invertor treba da bude isključen (prekidač na slici označen brojem „6“). Obratiti pažnju da ne dođe do zamene polova prilikom povezivanja što može da ošteti invertor. Kontakti moraju da budu dobro stegnuti. Kablovi za povezivanje invertora i baterija treba …

Redosled povezivanja hibridnog solarnog sistema Read More »

Nova serija Gel akumulatora sa 20% dužim životnim vekom!

Nova serija Gel akumulatora

Nova serija Gel akumulatora sa 20% dužim životnim vekom! Korejski proizvođač solarnih baterija Newmax razvio je novu seriju gel baterija SG + PLUS koje imaju za 20% duži životni vek u odnosu na dosadašnje gel baterije. U pitanju su zatvorene baterije koje ne zahtevaju održavanje, i koje su posebno predviđene za cikluse dubokog pražnjenja prisutne …

Nova serija Gel akumulatora sa 20% dužim životnim vekom! Read More »

Investirajte u energetski efikasne tehnologije – i ostvarite povrat finansijskih sredstava

Solarni vakumski kolektori – Toplotne pumpe – Fotonaponski sistem Šta su GEFF krediti/lizing?GEFF krediti – kreditna linija za zeleno finansiranje predstavlja program Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) koji pruža finansijsku podršku biznis sektoru i vlasnicima stambenih objekata koji žele da investiraju u energetski efikasne tehnologije. Kome su namenjeni?GEFF krediti/lizing su predvidjeni za one …

Investirajte u energetski efikasne tehnologije – i ostvarite povrat finansijskih sredstava Read More »