solarni sistemi

– Prvi Javni poziv – Prihvatljive vrste investicija, odnosno troškova jesu: pripremni troškovi kapitalne investicije investicije za stručno-tehničku pomoć i trening korisnika …

solarni paneli

Za teritoriju Autonomne pokrajine Vojvodine objavljen je konkurs kojim se obezbeđuju bespovratna finansijska sredstva u vidu sufinansiranja izgradnje cevovoda i nabavke opreme …

povezivanja baterija

Prilikom povezivanja baterija posebno treba obratiti pažnju na presek provodnika i dužinu kablova. Struja će uvek odabrati smer toka sa najmanjom otpornošću. …

solarni paneli

Neophodno je održavanje solarnog sistema, pre svega baterija. Neophodno je održavati napunjenost baterija u cilju smanjenja uticaja sulfatizacije na životni vek baterija. …

solarni sistem

  Šta sve mogu da priključim na solarni sistem? Na solarni sistem mogu da se povežu potrošači gde ukupna potrošnja ne prelazi …

solarni paneli

  Prvo povezati invertor sa baterijama. Koristiti odgovarajući DC osigurač na + polu prema odgovarajućoj šemi. Invertor treba da bude isključen (prekidač …