Saveti za dug životni vek solarnog sistema

solarni sistem

 

  1. Šta sve mogu da priključim na solarni sistem? Na solarni sistem mogu da se povežu potrošači gde ukupna potrošnja ne prelazi nominalnu snagu invertora. Pri tome treba voditi računa da proizvodnja električne energije mora da bude veća ili jednaka potrošnji. Povećana potrošnja, odnosno nedovoljno punjenje baterija, dovodi do pojave sulfatizacije na baterijama, što izaziva skraćenje životnog veka baterija.
  2. Kako da zaštitim baterije? Baterije moraju da se napune do vrha bar jednom u periodu od 10 dana čime će se smanjiti pojava sulfatizacije. Za zimski period, sa smanjenim intenzitetom sunčevog zračenja, preporučuje se korišćenje agregata za dopunjavanje. Baterije različitih proizvođača i tehnologija zahtevaju različito podešavanje parametara punjenja. Pogledajte uputstva za baterije. Preporučena struja punjenja baterija je do 20% nominalnog kapaciteta (npr. baterija 100Ah može da se puni strujom do 20A). GEL baterije su bez održavanja, dok Rolls baterije serije 4000 zahtevaju dopunjavanje destilovanom vodom. Destilovana voda se dodaje po potrebi tako da tečnost bude 2 do 3 cm iznad ćelija. Preporučuje se da baterije budu na sobnoj temperaturi od 25°C. Izlaganjem baterija ekstremno visokim i ekstremno niskim temperaturama, smanjuje se životni vek istih.
  3. Koji agregat mogu da koristim u kombinaciji sa solarnim sistemom? Solarni invertor zahteva kvalitet napona i frekvencije od strane agregata u okviru propisanih vrednosti. Pri odstupanju ovih parametara agregata, invertor neće da uključi punjenje baterija i neće da preusmeri napajanje prema potrošačima. Na ovaj način invertor štiti potrošače od nekvalitetnog napona i frekvencije od strane agregata. Preporučuje se korišćenje invertorskih agregata. Vremenski rad agregata treba da bude dovoljno dug da bi baterije mogle da se napune do vrha. Obično je to vremenski period od 5 do 10 sati rada agregata dnevno.
  4. Da li treba da isključujem invertor kada ne koristim solarni sistem? Isključenje invertora je poželjno, pre svega u zimskim uslovima. Na ovaj način smanjujete samopotrošnju invertora, što ima za rezultat bolje punjenje baterija. Isključenjem invertora na prekidač, ne isključujete regulator punjenja. Dakle, i sa isključenim invertorom vrši se nesmetano dopunjavanje baterija preko solarnih panela.
  5. Na displeju se pojavila greška 04, šta da radim? Ova greška znači da su se baterije ispraznile do podešenog nivoa pražnjenja baterija. Invertor tada isključuje potrošače čime štiti baterije od dubokog pražnjenja i njihovog oštećenja. Isključite invertor. Sačekajte jedan sunčan dan da se baterije dopune, pa onda uključite invertor. Ako se često dešava greška 04, znači da je potrošnja veća od proizvodnje energije. Korišćenjem sistema na ovakav način, smanjujete životni vek baterija. Rešenje je da smanjite potrošnju ili da povećate proizvodnju npr. dogradnjom solarnog sistema ili češćim uključenjem agregata.
  6. Da li solarne panele mogu da okrenem prema istoku, odnosno zapadu? Ako su paneli okrenuti na istočnu, odnosno zapadnu stranu, proizvodnja električne energije se smanjuje za oko 10%. Najbolje je orijentisati solarne panele ka jugu. Dakle, dozvoljeno je postavljati panele od istoka, preko juga, do zapada. Nije preporučljivo okretati panele prema severu. Nagib panela može da bude od 10 do 60 stepeni. Za letnje uslove bolji je nagib 10 do 30 stepeni, a za zimski 30 do 60 stepeni. Za off grid sisteme, svakako je bolje postaviti panele pod većim nagibom kako bi dobili optimalne uslove za zimu. Svi paneli moraju da budu orijentisani na istu stranu. Svi paneli moraju biti osunčani. Ako je jedan panel u hladu, on remeti rad solarnih panela koji su osunčani. Ako je samo 5% panela prekriveno npr.snegom ili je u hladu, proizvodnja panela se smanjuje za preko 90%.
  7. Da li panele treba da čistim od prljavštine? Preporučuje se povremeno čišćenje solarnih panela naročito posle prljavih kiša. Paneli mogu da se očiste vlažnom krpom. Ako se paneli peru vodom onda to uraditi u večernjim ili jutarnjim satima kada paneli nisu zagrejani.
  8. Nemam ništa priključeno od potrošača, a baterije se ipak prazne, o čemu se radi? Uverite se da su svi potrošači isključeni. Razni adapteri kao što su npr. Adapter za laptop, kablovsku TV, … nakon isključenja laptopa i TV-a nastavljaju sa potrošnjim električne energije. Potrebno je adaptere isključiti iz utičnice.