Solarni MPPT regulator ML20

New product

Brend: Telefon inženjering, Srbija

Tel: (011) 316 95 99

 • Solarni MPPT kontroler 20A sa displejom
 • Zahvaljujući naprednoj MPPT tehnologiji, povećana efikasnost punjenja za 10 do 20% u odnosu na klasične PWM kontrolere
 • Kombinacijom više algoritama omogućeno optimalno praćenje I-V krive
 • Efikasnost konverzije energije do čak 98%
 • Mogućnost programiranja punjenja različitih tipova baterija kao što su: GEL baterije, otvorene, zatvorene, litijumske

Detaljnije

16 402,00 RSD sa porezom

Više informacija

 • Mogućnost ograničenja struje punjenja u slučaju da proizvodnja prelazi limite kontrolera
 • Omogućeno trenutno pokretanje kapacitivnih uređaja
 • Automatska detekcija napona sistema 12V/24V
 • LED indikatori I LCD ekran omogućavaju korisniku uvid u rad sistema i detekciju greške I podešavanje parametara
 • Mogućnost čuvanja podataka do jedne godine
 • Modbus protokol omogućava komunikaciju sa uređajem
 • Zaštita od visoke temperature smanjenjem struje punjenja
 • Funkcijom temperaturne kompenzacije regulator automatski podešava parametre punjenja i pražnjenja u cilju produženja životnog veka baterija

Model

ML20

Napon sistema

12V/24V automatska detekcija

Samopotrošnja

0,7W do 1,2W

Napon baterija

9V do 35V

Maksimalni napon PV panela

100V (25ºC) 90V (-25ºC)

Radna struja punjenja od strane PV panela

20A

Radna struja pražnjenja  prema potrošačima

20A

Maksimalni kapacitet kapacitivnih potrošača

10000uF

Maksimalna snaga PV panela

260W/12V; 520W/24V

Efikasnost pretvaranja energije

 do 98 %

MPPT efikasnost

>99%

Temperaturna kompenzacija

-3mV/ºC/2V (podešeno)

Radna temperatura

-35ºC do + 45ºC

Stepen zaštite

IP32

Težina

1,4kg

Nadmorska visina

do 3000m

Dimenzije

210x151x59,5mm

Isključenje kod previsokog napona baterija

16V (podesivo 9 do 17V)

Napon izjednačavanja

14,6V x 2/24V zatvorene; 14,8V x 2/24V kiselinske (podesivo 9-17V)

Boost napon punjenja

14,4V x 2/24V zatvorene; 14,2V x 2/24V GEL;        14,6V x 2/24V kiselinske (podesivo 9-17V)

Floating napon punjenja

13,8V x 2/24V zatvorene; 13,8V x 2/24V GEL;        13,8V x 2/24V kiselinske (podesivo 9-17V)

Napon isključenja

11,1V x 2/24V (podesivo 9-17V)

Limitiran  napon pražnjenja

10,6Vx 2/24V (podesivo 9-17V)

Vreme prekomernog pražnjenja

5s (podesivo 1-30s)

Termin uključenja punjenja izjednačavanja napona

30 dana

Trajanje punjenja izjednačavanja napona

120min

Boost vreme punjenja

2h