Ugrinovački put 22. deo br. 52 Zemun, Altina
fbyoutube
logo
cenovnik solarnih panela
Podrška & Prodaja
tel: (+381 11) 316-95-99
Radno vreme
Pon-Pet 08:00-16:00
solarni paneli

Telefon Inženjering

Lider u oblasti obnovljivih izvora energije
SOLARNA ENERGIJA ZA VAŠE POTREBE
Solarna elektrana, Solarni sistemi i Solarni paneli

Telefon inženjering doo

Telefon inženjering doo je inovativna kompanija sa najvećim iskustvom na polju obnovljivih izvora energije u jugoistočnoj Evropi. Od svog osnivanja 2007 god., orijentisani smo na poslovne i tehnološke inovacije, zauzimajući lidersku poziciju u oblasti obnovljivih izvora energije.

Nastojimo da nove tehnologije približimo svim segmentima društva, važeći za kompaniju koja je sinonim za kvalitet i pouzdanost. Pristupanje zahtevima klijenata sa izuzetnom profesionalnošću i konstantno ulaganje u istraživanje i razvoj, pozicionirali su nas u red kompanija koje idu u korak sa svetskim trendovima. Našu ponudu čini, pre svega, kvalitetna oprema renomiranih svetskih proizvođača koja se tokom dugogodišnjeg korišćenja pokazala izuzetno pouzdanom.

solarni paneliVišestruko nagrađivani učesnik
raznih konkursa u oblasti obnovljivih izvora energije

Primena solarnih sistema

Solarni sistemi su se u ranijem periodu uglavnom koristili za napajanje objekata bez pristupa napajanju od strane distributivne mreže, kao što su vikendice, telekomunikacioni objekti na udaljenim lokacijama. To su tzv. OFF grid solarni sistemi.

U novije vreme, solarni sistemi se sve više koriste na objektima koji su priključeni na elektrodistributivnu mrežu, u cilju uštede električne energije. Ovi sistemi nalaze primenu kako na privrednim objektima tako i na domaćinstvima. Ovde je reč o ON grid solarnim sistemima.


Solarni sistemi za domaćinstva

Solarni sistemi
Solarni paneli
Solarni sistemi

Prvenstveno se odnose na primenu ON grid sistema kada objekat ima priključak na elektrodistributivnu mrežu. Ovi sistemi se instaliraju u cilju ostvarenja ušteda, odnosno smanjenja mesečnih računa za utrošenu električnu energiju. Veći deo proizvedene električne energije se koristi za direktno napajanje potrošača, dok se višak energije može prodavati ili skladištiti u baterije odnosno preusmeriti prema termalnim potrošačima. Solarna elektrana snage od 5 do 10 kWp, koja zauzima površinu krova od 30 do 60 m2, uglavnom zadovoljava potrebe potrošača prosečnog domaćinstva.

Solarni sistemi za privredne objekte

solarni paneli
solarni sistemi
solarni paneli

Koriste se pre svega ON grid solarni sistemi (mrežni solarni sistemi) u cilju ušteda u potrošnji električne energije. Kod ovih objekata moguće je instalirati veće solarne sisteme. Dimenzionisanje solarnih sistema se vrši na osnovu postojeće potrošnje električne energije, površine krova. Veći deo proizvedene energije koristi se za sopstvene potrebe, dok se višak proizvedene energije može prodati. Za manje privredne objekte uglavnom se koriste sistemi do 100kWp snage koji zauzimaju površinu oko 600 m2 krova, dok za veće privredne objekte mogu da budu snage i preko 1MWp. U većini slučajeva ovi solarni sistemi se instaliraju na krov, mada se mogu instalirati i na zemlji.

Solarni sistemi za vikendice

solarni paneli
solarni sistemi
solarni paneli

Podrazumevaju instaliranje OFF grid solarnih sistema sa baterijama koji imaju za cilj napajanje potrošača. Dimenzionišu se u zavisnosti od snage željenih potrošača i autonomije rada. Solarni sistemi, izlazne snage do 1kW, uglavnom mogu da reše potrebe osnovnih potrošača, kao što su rasveta, TV, frižider. Za napajanje većih potrošača, kao što su pumpe za vodu, veš mašina... koriste se solarni sistemi izlazne snage do 5kW. Naši solarni sistemi su hibridnog tipa i imaju mogućnost priključenja dodatnih izvora napajanja, npr. agregata.

Solarni sistemi za brodove, kamp vozila

solarni sistemi za brodove
solarni paneli
solarni sistemi

Podrazumevaju OFF grid solarne sisteme za napajanje potrošača unutar broda odnosno kamp vozila. Za ovu priliku uglavnom se koriste fleksibilni solarni paneli zbog specifičnosti i ograničenog prostora za montažu. Naši sistemi imaju mogućnost odvojenog punjenja startnog i servisnog akumulatora, kao i kombinovanog napajanja dva alternatora i solarnih panela. Takođe, imaju mogućnost dopunjavanja sa distributivne mreže.

Solarni sistemi za navodnjavanje u poljoprivredi

Solarni sistemi za navodnjavanje
Solarni sistemi za navodnjavanje
Solarni sistemi za navodnjavanje

Mogu biti sa baterijama i bez baterija. Sistemi sa baterijama se uglavnom koriste u voćnjacima gde je neophodno obezbediti kontinuirano napajanje pumpi za vodu, kao i kod kultura koje zahtevaju navodnjavanje npr. noću. U većini slučajeva za navodnjavanje voćnjaka moguće je primeniti sistem bez baterija gde se vrši direktno napajanje pumpe za vodu putem solara, a koja se koristi za punjenje bunara ili za direktno navodnjavanje npr. sistemi kap po kap. Ovi sistemi mogu da se instaliraju na krov objekta ili na zemlju.

Solarna rasveta i solarni telekomunikacioni sistemi

solarni paneli
solarni paneli
solarni paneli

Podrazumevaju solarne sisteme za napajanje led rasvete i napajanje potrošača na udaljenim telekomunikacionim objektima, gasnim podstanicama. Solarna led rasveta je obično snage do 50W, a u cilju ušteda energije, pre svega u zimskim uslovima, postoji mogućnost dimovanja rasvete. Naši sistemi su hibridnog tipa i postoji mogućnost kombinacije sa agregatom ili vetrogeneratorom. Kapacitet baterija se određuje prema autonomiji rada solarnog sistema.

Solarni paneli

Solarni paneli malih snaga na 12V su uglavnom snage do 160Wp i koriste se za napajanje manjih potrošača uglavnom u OFF grid solarnim sistemima. U svom radu koristimo panele na 12V nemačkih kompanija Luxor i AE Solar.

Solarni paneli veće snage i do 600Wp koriste se uglavnom za izgradnju solarnih elektrana. Za ovu namenu koristimo panele nemačkih kompanija Solar Fabrik i Luxor, kao i japanske kompanije Leapton. Najnovija Half Cut tehnologija solarnih panela omogućila je da paneli po m2 mogu biti snage i preko 200Wp.

solarna elektranaSolarna elektrana u Leskovcu

» solarna elektrana snage 600 kWp

» solarni paneli 340 Wp Solar Fabrik Nemačka

» invertori SMA Nemačka


Solarni invertori


Koriste se za pretvaranje jednosmerne električne energije u naizmeničnu. OFF grid solarni invertori podrazumevaju korišćenje baterija, a mogu da budu na 12V, 24V i 48V. Snage ovih invertora su obično do 15 kW. U ponudi su OFF grid invertori holandske kompanije Victron, nemačke kompanije SMA, američke kompanije Morningstar.

ON grid invertori se koriste kod solarnih elektrana kod kojih nije predviđeno korišćenje baterija već direktna potrošnja električne energije. U ponudi su invertori nemačkih proizvođača SMA, Kaco, austrijskog proizvođača Fronius kao i kineskih proizvođača Solax i Sofar. Snaga ovih invertora može da bude i preko 100 kW.Solarna elektrana u Šapcu

» solarna elektrana snage 120 kWp

» solarni paneli 265 Wp Solar Fabrik Nemačka

» invertori Fronius Austrija

solarna elektrana

Solarne baterije


Za OFF grid solarne sisteme uglavnom se koriste gel i litijumske solarne baterije koje se odlikuju dugim životnim vekom i velikim brojem ciklusa punjenja/pražnjenja.
U ponudi su baterije kanadskog proizvođača Rolls, koreanskog proizvođača Newmax i engleskog proizvođača Ultracell. Ove baterije obično imaju do 2000 ciklusa punjenja/pražnjenja na DOD 50%. Za energy storage sisteme (Off grid/On grid) koriste se litijumske baterije koje imaju značajno veći broj ciklusa punjenja/pražnjenja koji mogu imati preko 6000 ciklusa na DOD 80%. U ponudi su litijumske baterije holandskog proizvođača Victron, koreanskog proizvođača LG kao i kineskih proizvođača BYD i Sofar.

solarna elektranaSolarna elektrana u Zemunu

» solarna elektrana snage 20 kWp

» solarni paneli 250Wp Luxor Nemačka

» invertori SMA Nemačka

Najnovije vesti

solarni sistem

Elektroprivreda Srbije je, na svom sajtu, objavila formu ugovora čijim zaključenjem se ostvaruje potpuno snabdevanje sa neto merenjem...

pročitaj više

solarni panel

Instaliranje solarnog sistema predstavlja konkretan izdatak za investitora, i on očekuje da će ostvariti povrat investicije u nekom prihvatljivom periodu...

pročitaj više

solarni panel

Naša kompanija je u svoj asortiman uvrstila proizvode iz oblasti nautike – kompanije Mastervolt, koja predstavlja jednog ...

pročitaj više

Kontakt informacije :

adresa: Ugrinovački put 22. deo br. 52 Zemun, Altina
Bosanska 16A, 22304 Novi Banovci
tel: (+381 11) 316-95-99
fax: ( +381 11) 316-95-39
E-mail: office@telefon-inzenjering.co.rs

Pratite nas :
Copyright © 2024 Telefon-inženjering sva prava zadržana.