Solarna elektrana 9kWp – Boleč

U naselju Boleč, opština Grocka, na krovu domaćinstva instalirana je solarna elektrane snage 9kWp.
Solarna elektrana se sastoji od 24 panela Luxor, nemačke proizvodnje, snage 375W koji su postavljeni na kosi krov pomoću aluminijumskih nosača. Korišćen je vrhunski mrežni invertor SMA, Nemačka, snage 10kW kao i AC i DC ormani koji sadrže svu potrebnu zaštitnu opremu.

Pomenuta elektrana je postavljena u skladu sa novim Zakonom o korišćenju obnovljivih izvora energije. Ovaj zakon omogućava domaćinstvima da postavljanjem elektrana snage do 10,8kW postanu prozjumeri, odnosno da višak proizvedene energije “guraju” u mrežu i koriste u periodima kada je proizvodnja energije putem solara nedovoljna da podmiri potrošnju.

solarna elektrana