Solarna elektrana 4.08kWp – Etno selo Planinica

Na krovu objekta smeštenog na teritoriji sela Planinica montirana je i puštena u rad solarna elektrana snage 4.08kWp. Radi se o OFF grid sistemu, koji podrazumeva korišćenje solarnih baterija.
Postavljeno je 12 solarnih panela snage 340Wp, tipa Halfcut, nemačkog proizvođača Solar Fabrik, pomoću aluminijumskih nosača za kosi krov. Korišćen je hibridni solarni invertor MPPT 3000W, koji ujedno predstavlja invertor, punjač i regulator punjenja. Ovaj invertor omogućava povezivanje solarnih panela snage 4000Wp.
Od solarnih baterija, postavljene su GEL solarne baterije 220Ah, vrhunskog kvaliteta, proizvođača Newmax, Koreja.

solarna elektrana