Uspešno je puštena u rad Solarna elektrana u Jošaničkoj banji

“Telefon inženjering doo” uspešno je pustio u rad još jednu Solarnu elektranu, ovog puta snage 10,2kWp na krovu domaćinstva u Jošaničkoj banji.

Sistem je konfigurisan tako da ga čini 30 solarnih panela Luxor, Nemačka, snage 340Wp koji su postavljeni na južnu stranu objekta radi maksimalne proizvodnje energije. Od invertora, korišćen je Fronius, Austrija, snage 10kW. Sistem je opremljen potrebnim aluminijumskim nosačima za kosi krov, HIS Nemačka kablovima i ormanom sa odgovarajućim zaštitama.

Ova Solarna elektrana snage 10,2kWp može u potpunosti podmiriti potrebe domaćinstva za električnom energijom na godišnjem nivou.

solarna elektrana