Izbor kontrolera- PWM ili MPPT

solarni kontroler

Koji solarni kontroler koristiti: PWM ili MPPT?

Oba kontrolera se koriste kod punjenja baterija solarnom energijom.

PWM kontroler predstavlja prekidač koji povezuje solarni niz sa baterijom, i koji će napon solarnog sistema spustiti na nivo napona baterije.

MPPT kontroler je napredniji i funkcioniše na sledeći način: on prilagođava svoj ulazni napon kako bi izvukao maksimum energije iz solarnog sistema, i onda tu energiju transformiše kako bi odgovorila na zahteve za različitim naponima. On u stvari omogućava da na jednoj strani MPPT kontrolera bude npr. baterija od 12V, a na drugoj niz panela koji proizvode energiju od 36V.

Višestruke prednosti MPPT-a:

  1. Prikupljanje maksimalne moguće snage iz solarnog niza

Da bi se iz solarnog panela izvukao maksimum, kontroler punjenja treba da bude u mogućnosti da izabere optimalnu tačku napona u odnosu struja-napon (P = V x I, odnosno snaga = napon x struja) gde se ostvaruje tzv. MPPT (Maximum Power Point). Ovaj kontroler to upravo i radi.

Prednost u performansama MPPT kontrolera je izražena (10% do 40%) kada je temperatura solarne ćelije niska (ispod 45°C), ili veoma visoka (iznad 75°C), ili kada je zračenje vrlo malo.

U uslovima visoke temperature ili male ozračenosti izlazni napon sistema značajno opada, te je potrebno solarni niz povezati tako da izlazni napon niza treba da bude znatno veći od napona baterije.

  1. Niži troškovi kablova i / ili manji gubici u kablovima

Omov zakon nam kaže da su gubici usled otpora kabla P(W) = I² x R, gde je P–snaga (W), I-struja (A), R-otpor kabla (Ω).

U slučaju zadate nominalne snage, više ćelija u seriji će povećati izlazni napon i smanjiti izlaznu struju niza (P = V x I, dakle, ako se P ne promeni, onda I mora da se smanji kada se V poveća) .

Kako se veličina niza povećava, tako se povećava i dužina kabla. Mogućnost povezivanja više panela u seriju i na taj način smanjenja površine poprečnog preseka kabla koje dovodi do pada troškova, neizostavni je razlog za instaliranje MPPT kontrolera kada snaga niza premaši par stotina vati (12 V baterija), ili više stotina vati (baterija od 24 V ili 48 V).

  1. Zaključak

PWM regulator punjenja je dobro i jeftino rešenje kada se radi o malim sistemima i kada je temperatura solarnih ćelija umerena do visoka (između 45°C i 75°C).

MPPT kontroler je pravo rešenje za sisteme veće snage (zbog nižih ukupnih troškova sistema usled manjih površina poprečnog preseka kabla). MPPT kontroler će takođe proizvesti znatno više energije kada je temperatura solarne ćelije niska (ispod 45°C), ili veoma visoka (iznad 75°C), ili kada je zračenje vrlo malo.