Savet stručnjaka iz firme TELEFON INŽENJERING DOO BEOGRAD, ZEMUN vezano za solarne sisteme

1. Koliko su solarni sistemi popularni u Srbiji?

Može se reći da je popularnost solarnih sistema u našoj zemlji značajno porasla, te da se ljudi i privreda sve više odlučuju na ovaj korak. Tome je doprinela i trenutna epidemiološka situacija, koja je značajno uticala na to da se stanovništvo sve više okreće ka seoskim/ ruralnim područjima koja uslovljavaju postojanje potpune autonomije snabdevanja električnom energijom i primenu OFF grid sistema. Takođe i skoro doneseni Zakon o obnovljivim izvorima energije koji omogućava građanima i privrednim subjektima da proizvode struju i postanu prozjumeri, drastično je podstakao tražnju za ON grid solarnim sistemima. Generalno, moglo bi se zaključiti da je sveukupna zainteresovanost za solarne sisteme u Srbiji na visokom nivou, sa tendencijom daljeg rasta.

2. Koji su sve benefiti solarnih sistema?

Benefiti solarnih sistema se mogu uočiti kako u sferi života i rada ljudi, tako i u oblasti zaštite životne sredine. Solarni sistemi omogućavaju ostvarivanje ušteda, kroz smanjenje mesečnih računa za struju, instalacijom ON grid sistema koji se povezuju na elektromrežu. S druge strane, instalacijom nezavisnih OFF grid sistema, obezbeđuje se električna energija na lokacijama koje nemaju dostupan priključak na elektromrežu. Solarni sistemi za proizvodnju struje koriste sunčevo zračenje koje je neiscrpno i samim tim, nemaju negativan uticaj na prirodu za razliku od fosilnih goriva, koja emituju enormne količine ugljen dioksida i gasova štetnih po okolinu i zdravlje ljudi.

3. Kako se kreću cene ugradnje kod nas?

Što se tiče cena ugradnje solarnih sistema u Srbiji, one prate stanje i promene na tržištu. Visina cene konkretnog sistema zavisi od veličine i konfiguracije samog sistema, od toga da li se instalacija izvodi na krovu ili zemlji, kao i udaljenosti i specifičnosti same lokacije. Mora se napraviti razlika između mrežnih ON grid i nezavisnih OFF grid sistema koji podrazumevaju skladištenje energije u solarnim baterijama koje predstavljaju značajnu stavku u konačnoj ceni. Iskustvo od preko 4000 solarnih sistema nam je pokazalo da ljudi uglavnom uzimaju sisteme za vikendice i sopstvena domaćinstva. Konkretno, cene OFF grid sistema za vikendice se kreću u rasponu od 1.000 – 1.500 evra za osnovne potrošače ( poput rasvete, televizora, frižidera ) i povećavaju se srazmerno sa dodavanjem novih potrošača. Instalacija ON grid sistema za domaćinstva košta 5.000 – 15.000 evra, sa periodom isplativosti od 5-7 godina.

G-đa Slobodanka Kalanj, TELEFON INŽENJERING DOO BEOGRAD, ZEMUN

Naš stručni savet kada su u pitanju solarni sistemi možete pročitati u DaiBau Magazinu: https://www.daibau.rs/clanak/401/solarni_sistem_solarni_kolektori_inve