AP Vojvodine-Novi konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za navodnjavanje

Za teritoriju Autonomne pokrajine Vojvodine objavljen je konkurs kojim se obezbeđuju bespovratna finansijska sredstva u vidu sufinansiranja izgradnje cevovoda i nabavke opreme i sistema za navodnjavanje. Ukupan iznos sredstava namenjen za ove svrhe iznosi do 370.000.000,00 dinara.

Deo bespovratnih finansijskih sredstava se odnosi na rešavanje problema navodnjavanja upotrebom Mobilne linije za navodnjavanje sa sopstvenom energijom, koja obuhvata Solarne panel sisteme sa pratećom opremom za pokretanje pumpi za navodnjavanje, tifon, pumpe za navodnjavanje i agregate za njihovo pokretanje.
Maksimalan iznos sredstava namenjen za navodnjavanje sopstvenom energijom iznosi najviše do 4.850.000,00 dinara, odnosno 5.330.000,00 dinara*.

Bespovratna sredstva se utvrđuju u iznosu do 60% od ukupno prihvatljivih troškova investicije, odnosno do 70%* iznosa. Razmatraće se samo prijave čija vrednost prihvatljivih troškova investicije je jednaka ili veća od 35.000,00 dinara.

Pravo učešća imaju lica upisana u Registar poljoprivrednih lica (fizička – sam nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva i preduzetnik kao nosilac; pravna – privredno društvo, zemljoradnička i složena zadruga kao nosioci gazdinstva).

Lica koja ispunjavaju uslove mogu konkurisati za sredstva u sektorima voća, povrća, cveća, vinove loze i sektoru ostalih useva. Podnosilac prijave može podneti jednu prijavu po konkursu za jednu vrstu proizvodnje.

TELEFON INŽENJERING doo – Solarni sistemi za poljoprivredno navodnjavanje

U našoj ponudi možete naći kompletna solarna rešenja za potrebe navodnjavanja u poljoprivredi, koja mogu obezbediti vodosnabdevanje poljoprivrednog zemljišta površine i do 100 ha.

Solarni pokretni agregati (prikolice) – mobilno rešenje za potrebe poljoprivrednog navodnjavanja

Omogućavaju snabdevanje električnom  energijom na svim lokacijama gde je to neophodno – mobilno, povoljno i bez zagađenja!
Solarni pokretni agregati obezbeđuju struju za pokretanje pumpi za vodu, u sistemima “kap po kap” i prilikom periodičnog navodnjavanja. Mogu se koristiti kod direktnog napajanja trofaznih i monofaznih asinhronih pumpi snage do 2,2kW. Takođe, u zavisnosti od kapaciteta baterije, koriste se i za napajanje monofaznih pumpi snage do 5 kVA.

solarni paneli

Konkurs je aktivan zaključno sa 18.03.2021.

Za sve dodatne informacije pozovite Telefon inženjering doo na 011/316-95-99 ili pišite na office@telefon-inzenjering.co.rs
*kada su podnosioci prijava: fizička lica, preduzetnici i pravna lica, čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žene nosioci poljoprivrednih gazdinstava i fizičko lice i osnivač pravnog lica mlađi od 40 godina .