Načini povezivanja baterija u paralelu

Prilikom povezivanja baterija posebno treba obratiti pažnju na presek provodnika i dužinu kablova. Struja će uvek odabrati smer toka sa najmanjom otpornošću. Ispravan način paralelnog povezivanja je da se obezbedi da ukupan put struje od pojedinih baterija bude isti ili približno isti. Postoje četiri načina povezivanja baterija  i to:

  1. Baterije se povezuju dijagonalno
  2. Vezati kontakte polova baterija u jednu tačku na način da dužina kablova bude ista
  3. Povezivanje na sredini. Uverite se da su dužine kablova iste
  4. Korišćenjem sabirnica

Dozvoljeno je povezivanje maksimalno 4 baterije u paralelu.

Izbor baterijskog osigurača i preseka provodnika

 

baterije

 

Manji presek kabla u odnosu na predviđeni može da dovede do grejanja kabla i povećanih gubitaka u sistemu. Posebno obratiti pažnju na spojeve koji moraju biti dobro stegnuti. Za vezu akumulatora i invertora koristiti licnaste bakarne kablove preseka kao u tabeli. Kablovi između akumulatora i baterija treba da budu što kraći. Na krajevima licnastih kablova koristiti papučice i hilzne. Koristiti elastične podloške (feder šajbne) kao na slici.

baterije