Investirajte u energetski efikasne tehnologije – i ostvarite povrat finansijskih sredstava

solarni paneli


Solarni vakumski kolektori – Toplotne pumpe – Fotonaponski sistem

Šta su GEFF krediti/lizing?
GEFF krediti – kreditna linija za zeleno finansiranje predstavlja program Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) koji pruža finansijsku podršku biznis sektoru i vlasnicima stambenih objekata koji žele da investiraju u energetski efikasne tehnologije.

Kome su namenjeni?
GEFF krediti/lizing su predvidjeni za one subjekte koji zadovoljavaju kriterijume prihvatljivosti:

  • Fizička lica (vlasnici ili stanari kuće ili stana)
  • Pravna lica (privatna preduzeća, preduzetnici, registrovana poljoprivredna gazdinstva, i druga pravna lica u privatnom vlasništvu koja žele ulagati u zelene tehnologije)

Iznos finansiranja
Projekti se mogu kvalifikovati za dobijanje podsticaja za ulaganja, u iznosu od:

  • 15% od prihvatljivih troškova kada se investira u samo jednu kategoriju tehnologije u pojedinačnom objektu
  • 20% u slučaju investiranja u više kategorija tehnologije u pojedinačnom objektu
  • 25% u slučaju da se investira u jednu kategoriju tehnologije namenjenu za višeetažne objekte
  • 35% u slučaju investiranja u više različitih kategorija tehnologije namenjenih za višeetažne objekte

Postupak dobijanja finansijske podrške
I Pronadjite prihvatljiv proizvod i tehnologiju u Tehnološkom selektoru
II Dostavite potrebnu dokumentaciju odabranoj banci, i sačekajte odluku o odobrenju kredita
III Implementirajte planirani projekat, i prikupite prateću dokumentaciju
IV Prikupljenu dokumentaciju, podnosite odabranoj banci radi odobrenja povrata novca

Podržano od

banke

Krediti za nabavku solarnih sistema


Veoma bitnu stavku u nabavci Solarnih sistema predstavlja samo finansiranje, odnosno posedovanje dovoljno novčanih sredstava za realizaciju kupovine Solarnih sistema i prateće opreme. U saradnji sa ProCredit bankom imate mogućnost da realizujete kompletan Solarni sistem, prilagodjen vašim potrebama, i to po specijalnim uslovima.

Krediti za energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije
Green for Growth Fund (GGF) kreditna linija pruža podršku malim i srednjim preduzećima u sektoru unapredjenja energetske efikasnosti, projekata usmerenih na obnovljive izvore energije i ekološku održivost. GGF krediti su pored finansiranja solarnih elektrana usmereni i na kreditiranje solarnih kolektora, toplotnih pumpi, sertifikovanih energetski efikasnih objekata…
Više informacija potražite na ovom ovom linku .

Beskamatni krediti za nabavku solarnih sistema

U ponudi ProCredit banke nalaze se sledeći kreditni aranžmani za nabavku Solarnog sistema do 5KW i 120KW, zatim za nabavku Solarnog sistema do 5KW za fizička lica, i Mobilni Solarni paneli na prikolici od 4,5KW i 7,5KW, bez kamate.
Više informacija potražite na ovom linku.

Banke