Dobra proizvodnja električne energije solarne elektrane na Tehničkoj školi u Čačku

tehnicka_skola_cacakTelefon inženjering doo je 23.04.2013. godine pustio u rad solarnu elektranu snage 5 kW na krovu zgrade Tehničke škole u Čačku. Solarna elektrana je izvedena sa 20 solarnih panela 250W nemačke firme Solar Fabrik. Orijentacija panela je   jugo-istok. Od puštanja u rad do kraja 2013. godine solarna elektrana je proizvela ukupno 4995 kWh i ostvarila uštede CO2 u iznosu od 3496 kg.

Tako se dolazi do padatka da je proizvodnja veća za 25% u odnosu na softverske   proračune.Projekat solarne elektrane na Tehničkoj školi u Čačku izvela je firma Telefon inženjering doo, a na inicijativu rukovodstva škole. Solarna elektrana na krovu škole, pored ekonomske dobiti, koju treba da ostvaruje, treba da bude edukativnog karaktera, kako bi učenici mogli da stiču znanja na konkretnom primeru. Ovo je dobar primer kako rukovodstvo škole može da uradi najbolju stvar za svoje učenike, da, pored teorijske nastave, kroz praktičan rad vrši obuku i stručno usavršavanje učenika. Uložena sredstva u ovu solarnu elektranu su    minimalna uodnosu na dobijeni rezultat, a to je svakako znanje i obučeni učenici koji će, kao takvi, sutra sigurno lakše pronaći posao.

t_s_c_grafikon