Firma Telefon inženjering doo je uspešno uradila hibridni sistem napajanja objekta električnom i toplotnom energijom

thumb-126Firma Telefon inženjering doo je uspešno uradila hibridni sistem napajanja objekta električnom i toplotnom energijom pomoću obnovljivih izvora energije.
Reč je o kombinovanom sistemu proizvodnje energije, a sastoji se od solarnih fotonaponskih panela, vetrogeneratora i solarnog kolektora.
Princip rada se zasniva na tome da solarni fotonaponski paneli proizvode električnu energiju kada ima sunčeve svetlosti i pune akumulatore. Vetrogenerator takođe puni akumulatore kada ima dovoljno vetra dok solarni kolektor služi za zagrevanje sanitarne vode.
Ovakvi sistemi su veoma pogodni za područje Srbije jer preko leta ima više sunca, a preko zime ima više vetra.
Sistem je urađen na taj način da se vodilo računa o izboru opreme. Solarni paneli su monokristalni sa visokim stepenom konverzije sunčeve svetlosti u električnu energiju, vetrogenerator je snage 600W i ima početak okretanja rotora već sa 0.8 m/s što mu daje mogućnost proizvodnje električne energije na malim brzinama vetra. Solarni akumulatori imaju mogućnost punjenja sa 0,5A i imaju dug vek trajanja (preko 10godina). U sistemu se takođe nalazi kombinovani invertor/punjač snage 3kW. Reč je o uređaju koji pretvara jednosmerni napon 24V u naizmenični 220V, a ima mogućnost i punjača u slučaju potrebe. Kada nema dovoljnio energije iz solarnih panela i vetrogeneratora korisnik preko kombinovanog uređaja može priključiti i agregat koji dopunjava blok akumulatora.
Solarni kolektori su vakuumski sa visokim stepenom apsorbovanja sunčeve toplote. Oni zagrevaju vodu u bojleru 150L što je sasvim dovoljno za četveročlanu porodicu.

Sa ovim projektom Telefon inzenjering doo postaje prva kompanija u Srbiji koja je uradila ovakav sistem, a u planu je da pomoću obnovljivih izvora omogućimo tržištu Srbije i regiona izgradnju energetski efikasnih objekata koji će proizvoditi dovoljno energije za sopstvene potrebe, a u slučaju veće proizvodnje da kroz prodaju energije mogu da zarađuju za svoje vlasnike.