Firma Telefon inženjering doo je uspešno uradila hibridni sistem napajanja objekta električnom i toplotnom energijom

Firma Telefon inženjering doo je uspešno uradila hibridni sistem napajanja objekta električnom i toplotnom energijom pomoću obnovljivih izvora energije. Reč je o kombinovanom sistemu proizvodnje energije, a sastoji se od solarnih fotonaponskih panela, vetrogeneratora i solarnog kolektora. Princip rada se zasniva na tome da solarni fotonaponski paneli proizvode električnu energiju kada ima sunčeve svetlosti i […]

Firma Telefon inženjering doo je uspešno uradila hibridni sistem napajanja objekta električnom i toplotnom energijom Read More »